Eufonic Motions

2.07.2019

Apel pentru partener din România

Asociația Trib’Art din Timișoara dezvoltă în această perioadă un proiect cultural- educațional complex, cu titlul Eufonic Motions. Proiectul va fi depus în cadrul apelului de proiecte lansat de Programul RO-CULTURA și finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 care vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 

Asociația Trib’Art propune un proiect cu o abordare holistică în domeniul cultural, prin utilizarea muzicii clasice atât pentru profesionalizarea sectorului artistic, cât și pentru dezvoltarea de noi audiențe și generarea unui impact socio-economic.

Termenul pentru depunerea acestui proiect este 15 iulie, ora 23:59, iar în acest sens se caută parteneri români pentru completarea consorțiului. În prezent, consorțiul este format din Asociația Trib’Art și Internationale Musikakademie in Liechtenstein.

Consorțiul ar fi semnificativ îmbunătățit prin adăugarea unui partener care să aducă o contribuție profesionistă în ceea ce privește dezvoltarea de noi audiențe pentru muzica clasică (tineri din zonele rurale, tineri din cartierele mărginașe ale marilor orașe), dar și  care să contribuie la formularea unor tehnici și metode educative relevante. Vor fi preferați partenerii care au expertiză în lucrul cu categorii specifice de beneficiari, dar și care pot face proba experienței lor.

Condiții minime:

  • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.
  • Partener activ în comunități urbane și rurale
  • Partener care derulează activități cu peste 5.000 de beneficiari pe an
  • Partener care are experiență în lucrul cu tinerii.

Care sunt avantajele pentru partenerul român care se alătură consorțiului?

1. Partenerul devine parte a unui program sustenabil ce are valențe educative și culturale. Proiectul educă tineri profesioniști din sectorul muzicii clasice, educă publicul și dezvoltă noi audiențe care nu au avut acces la acest tip de manifestări culturale

2. Partenerul va lucra împreună cu echipe profesioniste din sectorul cultural, atât din România, cât și din Lichtenstein

3. Partenerul va beneficia de un schimb de experiență cu entități din România și Lichtenstein în ceea ce privește managementul cultural și de proiect

4. Partenerul va contribui la educarea publicului din zone rurale și a publicului tânăr cu acces limitat la manifestări culturale care se bazează pe muzica clasică.

Activitățile proiectului:

  1. Masterclass-uri pentru tineri artiști în România și în Liechtenstein
  2. Concerte organizate în mari orașe, dar și zonele rurale
  3. Job shadowing pentru management cultural
  4. Cursuri de muzicoterapie
  5. Cursuri de sănătate pentru artiști profesioniști

Toate activitățile  proiectului vor fi cofinanțe prin granturile SEE, care acoperă aproximativ 90% din costurile proiectului. Proiectul se va derula pe parcursul a 2 ani, cu începere la 1 ianuarie 2020.

Pentru etapa de depunere a cererii de finanțare se va completa o scrisoare de intenție privind parteneriatul. 

Entitățile interesate sunt rugate să transmită un e-mail la adresa trib2art@gmail.com prin care să își exprime interesul până la data de 2 iulie. 

PR WANTED!

PR WANTED!

Tribul nostru caută o persoană responsabilă, dornică să învețe și să lucreze într-un mediu unde ideile inedite se contopesc.

read more