Classical ME este un eveniment complex, unic în România, care își propune să reunească cei mai importanți reprezentanți ai muzicii clasice din țară și din străinătate. Proiectul se concentrează pe revitalizarea sectorului muzicii clasice și crearea unei rețele între muzicieni în vederea dezvoltării unor noi abilități și competențe în raport cu cerințele și evoluția pieței, precum și în legătură cu propriile nevoi. Proiectul dezvoltă instrumente ce ajută la îmbunătățirea abilităților profesioniștilor din domeniul muzicii clasice.
Partenerii implicați în proiect au participat de-a lungul timpului la diferite platforme de cooperare. EPCR, Jeunesse Musicales și Trib’Art sunt membri ai European Music Council. Toate rezultatele proiectului pe care ne propunem să le dezvoltăm sunt digitalizate și accesibile pe scară largă muzicienilor și altor profesioniști din domeniu, ele putând fi accesate de oricine este interesat să folosească noile metodologii și instrumente ce vor aduce o dezvoltare a domeniului.
Classical ME Summit reunește manageri ai instituțiilor de cultură, reprezentanți ai agențiilor de impresariat și management artistic din străinătate, reprezentanți ai instituțiilor de educație cu profil muzical din țară și de peste hotare, ai companiilor și artiștilor independenți, reprezentanți ai studenților și elevilor, dar și simpli melomani.